update | vluchtkerk

Een frisse start voor het nieuwe jaar

Op 3 december begonnen we aan een avontuur: we bezetten de voormalige Sint Jozefkerk in Amsterdam-West om de vluchtelingen van de Notweg in Osdorp onderdak te bieden. Nu, zowat een maand later, kijken we terug. En maken we plannen voor het nieuwe jaar.


We kijken terug 

Dankbaar zijn we voor de honderden mensen die de afgelopen tijd hebben geholpen om de Vluchtkerk mogelijk te maken. Met enorm veel inzet en betrokkenheid hebben zij van een kille kerk zonder voorzieningen een leefbaar huis met kamers, verwarming, keuken en sanitair gebouwd – geen hotel, maar een goed platform van waaruit de vluchtelingen hun politieke actie kunnen voortzetten. Ze zijn zichtbaar gebleven als groep, en daar was het hen om te doen. We zijn er trots op dat dit is gelukt.


En we kijken vooruit

Er zijn nog veel uitdagingen. Nu de opbouwfase achter ons ligt, gaan we een andere fase in, waarin we ervoor moeten zorgdragen dat de kerk goed beheerd wordt en blijft functioneren. Daarom gebruiken we deze dagen rondom oud en nieuw voor bezinning. We denken na over hoe we ons nog beter kunnen organiseren en meer structuur kunnen krijgen in de vele activiteiten en taken. Ook willen we transparanter zijn en nog beter communiceren met alle mensen die zich betrokken voelen bij het lot van deze vluchtelingen.


Kom erbij en help mee!

Sommige vrijwilligers van het eerste uur hebben andere verplichtingen die hen wegroepen. Er zijn daarom meer vrijwilligers nodig. Om hen te vervangen, maar ook om bestaande taakgroepen te versterken. Willen we de komende maanden een even groot succes maken als de afgelopen tijd, dan is er niet alleen een vernieuwde structuur nodig, maar vooral ook: fris bloed om ons team te komen versterken.

 

Daarom doen we een dringend beroep: kom erbij en help mee!


Dit zijn de meest urgente vacatures:

- Hulp daily supplies. We zoeken iemand die meehelpt de binnenkomende stroom van goederen (met name voedsel) in de kerk te beheren.
- Penningmeester. Iemand die de kas beheert, de dagelijkse uitgaven in en voor de kerk bijhoudt, en die samen met de boekhouder van de protestantse diaconie het financiele overzicht heeft.
-Ondersteuning diverse werkgroepen.

Om te reageren, mail naar vrijwilligers.devluchtkerk@gmail.com. Voor andere taken: klik hier.


Geld


We hebben de afgelopen maand in totaal 45 duizend euro gekregen. Daar worden we stil van. We zijn dankbaar voor deze hulp. Tegelijk is er nog steeds geld nodig om de kerk tot eind maart te laten functioneren. Daarom roepen we op om, ook nu de feestdagen achter ons liggen, de Vluchtkerk financieel te blijven steunen. Uw geld maakt het mogelijk dat deze vluchtelingen als een groep bij elkaar blijven, om zo de overheid te blijven confronteren met een falend asielbeleid.

U kunt uw gift storten op rekening 97593 t.n.v. de Protestantse Diaconie Amsterdam, o.v.v. "De Vluchtkerk". en online via de pagina Geef!

We zijn open over hoe we het geld besteden. Klik hier voor een financieel overzicht van de afgelopen maand, plus de geraamde kosten voor de komende tijd.


Foto credits: Renate Klinkenberg, Kerstavond @ de Vluchtkerk

Reacties

Reageren

Naam:
E-mail adres:
Reactie: