vluchtkerk

Open brief aan de burgemeester

Geachte heer Van der Laan,

In vervolg op onze brief van dinsdag 8 april en na uw bijeenkomst met de Diaconie en de eigenaar van de Sint-Josephkerk wenden we ons nog eens tot u met opnieuw een verzoek om hulp. 

In de eerste plaats zouden we graag een reactie van u ontvangen op onze brief. We willen herhalen dat we gewone mensen zijn; eerlijke mensen die woord houden, mensen die contracten eerbiedigen, en mensen die de wet niet breken. We hebben u gevraagd om een gesprek, van mens tot mens.

We willen u in dit verband meedelen dat we niemand hebben gemachtigd om het woord te voeren. In overleggen met derden kunnen die dan ook niet namens ons spreken. Daarom willen we ook graag rechtstreeks met u in gesprek gaan: als u wilt weten wat onze situatie is, of wat er in de St. Josephkerk gebeurt, nodigen we u van harte uit.

We willen u verder vragen om hulp. We zouden het op prijs stellen als u in Den Haag onze zaak wilt bepleiten. We willen een normaal leven, maar dat kan niet omdat we hier niet mogen blijven. We kunnen ook niet terug. Veel van onze mensen hebben drie of vier keer in de gevangenis gezeten om uitgezet te worden. Dat is niet gelukt.

We zijn slachtoffer van de regels van de overheid. Daarom willen we dat die regels veranderen. We hopen dat u daarover wilt spreken met ons en met de regering. We hopen dat u in Den Haag om een status voor ons wilt vragen.

Daarnaast vragen we u om onze individuele gevallen te bekijkenen met ons naar mogelijkheden te zoeken om een normaal bestaan op te bouwen. We vragen u daarvoor een onafhankelijke commissie in te stellen, met Amnesty International, om onze dossiers te bespreken.

We zijn hier zelf al een tijd mee bezig, en we worden gesteund door mensen uit Amsterdam en de Protestantse diaconie. Maar nu wil de diaconie, naar wij begrijpen, dat wij niet langer in de de St. Josephkerk blijven. Daarom vragen we u om opvang voor onze hele groep, zolang het beleid nog niet veranderd is.

Tot slot willen we u vragen wanneer u ons een voorstel denkt te kunnen doen. Mensen verkeren al een tijd in onzekerheid. We willen daarom graag weten wanneer u een oplossing kunt vinden. We hopen u daarover binnenkort van aangezicht tot aangezicht te spreken.

Met vriendelijke groet,

Namens de bewoners van de Vluchtkerk,

Adam Osman
Younis Amar
Bayissa Ayane
Reeda Sehla Betgo
Oumar Barete 

Reacties

Reageren

Naam:
E-mail adres:
Reactie: