Update overleg burgemeester
door vluchtkerk | 0 reacties

Steungroep vrijwilligers de Vluchtkerk - Woensdagmiddag 10 april vindt er een overleg plaats op initiatief van burgemeester Van der Laan (PvdA). De Steungroep is blij met dit initiatief, maar betreurt het dat voor dit overleg enkel de de eigenaar en de Diaconie zijn uitgenodigd. De bewoners zullen, ondanks herhaalde verzoeken van de kan...

» Lees verder
Bewoners antwoorden burgemeester
door vluchtkerk | van: bewoners Vluchtkerk | 0 reacties

Afgelopen vrijdag ontvingen de bewoners van de Vluchtkerk een brief van de burgemeester. Daarin deed hij het voorstel om dinsdag 9 april (gisteren is deze afspraak verplaatst naar woensdagmiddag 10 april) met de eigenaar verder te praten over de toekomst. Hij stelde voor dat individuen uit de Vluchtkerk opvang konden krijgen, mensen met psychisc...

» Lees verder
Uitstel van executie voor bewoners Vluchtkerk
door vluchtkerk | Burgemeester vraagt uitstel | 2 reacties

Burgemeester vraagt om enkele dagen respijt

Vandaag heeft de eigenaar van het pand waarin de Vluchtkerk gehuisvest is in overleg met de burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) besloten dat de 120 vluchtelingen nog vijf dagen mogen blijven. Op dinsdag 9 april wil van der Laan in ov...

» Lees verder
Hulpstroom komt op gang voor bewoners Vluchtkerk
door vluchtkerk | 0 reacties

Diaconie Amsterdam - De dag nadat de bewoners van de Vluchtkerk besloten uit respect voor de afspraken met de eigenaar vrijwillig de kerk te verlaten is een gestage hulpstroom op gang gekomen.

» Lees verder
Brief aan de burgemeester van Amsterdam
door vluchtkerk | 0 reacties

Geachte heer Van der Laan,

Allereerst willen we u hartelijk danken voor uw inzet en betrokkenheid bij onze zaak. We waarderen het zeer dat u zich heeft uitgesproken voor het belang van mensen zonder papieren, bijvoorbeeld als het gaat om de voorgenomen strafbaarstelling van illegaliteit. Als burgemeester van Amsterdam danken we u ...

» Lees verder
PERSBERICHT Vluchtelingen besluiten unaniem Vluchtkerk te verlaten
door vluchtkerk | Einde Vluchtkerk | 5 reacties

Gisteravond is in het overleg van de Vluchtkerk door de vluchtelingen ondubbelzinnig besloten zich aan het contract met de eigenaar te houden. Dat is de heldere reactie op de vele vragen van omstanders wat de vluchtelingen gaan doen nu er nog geen zicht is op een andere locatie.

» Lees verder