Persbericht Stichting Vluchtelingen van de Straat | vluchtkerk

Vluchtelingen uit “Vluchtkerken” in Amsterdam en Den Haag vragen amnestie aan Koningin Beatrix

Aanbieden brief op paleis Noordeinde onderdeel van acties tot een humaner asielbeleid

23 april 2013 - Overmorgen, donderdag 25 april 2013, om 16.00 uur, zullen vertegenwoordigers van de meer dan 150 vluchtelingen uit de Vluchtkerken in Amsterdam en Den Haag bij het paleis Noordeinde een verzoek om collectieve amnestie indienen bij de Koningin. Het amnestieverzoek is opgesteld door Stichting Vluchtelingen van de Straat. In de Raad van Advies en Overleg van de Stichting zitten onder meer Jan Pronk, Thomas Spijkerboer, Huub Oosterhuis, Anthon van Kalmthout en Marjan Sax. Met hun verzoek roepen zij op tot een humaner asielbeleid in Nederland.


 

Vraag om een humaner asielbeleid


Terwijl er met man en macht wordt gewerkt aan een veilige en onvergetelijke kroningsdag in Amsterdam, verblijven in de hoofdstad meer dan honderd uitgeprocedeerde asielzoekers onder onveilige en inhumane omstandigheden in een tijdelijke schuilkerk. Zij kunnen om tal van redenen niet terug naar hun land van herkomst, maar zijn in Nederland niet meer welkom. Op woensdag 24 april vragen de vluchtelingen en Stichting Vluchteling van de Straat Koningin Beatrix om op haar laatste werkdag ook hún Koningin te worden en ze te benoemen tot Nederlandse onderdanen. Stichting Vluchtelingen van de Straat wijst de Koningin op haar uitnodigingen tot een humanitaire opstelling van alle geledingen in het Nederlandse volk, die zij met regelmaat in haar kerstboodschappen deed.

Vluchtelingen uit de vluchtkerk mogelijk strafbaar


Wanneer de strafbaarstelling niet-rechtmatig verblijf in Nederland, onderdeel van het regeerakkoord, wet wordt, zullen de 129 vluchtelingen in de Vluchtkerk en alle vluchtelingen die nu in Nederland onder de radar leven, strafbaar zijn. Uit naam van deze vluchtelingen vraagt Stichting Vluchtelingen van de Straat Koningin Beatrix amnestie te verlenen aan de dreigende strafoplegging voor deze groep uitgeprocedeerden. Het gaat om de 129 uitgeprocedeerden in de Vluchtkerk, en naar schatting 5.000 mensen die zich onder dezelfde omstandigheden in ons land bevinden. Deze vluchtelingen vrezen, zonder ooit een strafbaar feit te hebben gepleegd, voor hun arrestatie en gevangenneming, omdat hun verblijf in Nederland zodra de wet in werking treedt, strafbaar wordt.

Wilhelmina en Juliana verleenden eerder collectieve amnestie; Beatrix nog niet


De Koningin heeft als enige in Nederland de mogelijkheid amnestie te verlenen aan onderdanen, aan wie in het verleden straffen werden opgelegd wegens het begaan van misdrijven. Zij verleende in haar 33-jarige regeerperiode nooit eerder amnestie. Haar moeder en grootmoeder, Koningin Juliana en Koningin Wilhelmina, deden dat wel. De uitgeprocedeerde asielzoekers en de Stichting vragen Hare Majesteit om op dit historische moment gebruik te maken van de alleen aan haar ter beschikking staande bevoegdheid tot collectieve amnestieverlening. Dit zou een uniek gebaar zijn, aangezien de straf voor hun illegaliteit nog niet aan de vluchtelingen is opgelegd.

De Nederlandse media worden uitgenodigd om het moment van bezorging van het amnestieverzoek, donderdag 25 april, 16.00 uur, op het Noordeinde nr. 68, 2514 GL te Den Haag te komen bij wonen en daar van verslag te doen.

Stichting Vluchtelingen van de Straat


Het amnestieverzoek werd opgesteld door Stichting Vluchtelingen van de Straat namens de 129 bewoners van de Vluchtkerk, die via door hen ondertekende petities hun steun aan dit amnestieverzoek hebben verleend. Het doel van de Stichting is zich in te zetten voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen die (nog) niet welkom zijn in Nederland, maar voor wie terugkeer naar het land van herkomst geen mogelijkheid is. Het bestuur en de Raad van Advies van de stichting worden gevormd door:


Bestuur


Arie van Driel - advocaat vreemdelingenrecht (voorzitter)

Joost Pothast - architect (secretaris)

Negede Cumbi - voormalig vluchtelinge (afkomstig uit Ethiopië)

Yasmine Allas - schrijfster (afkomstig uit Somalië)

Cofi Badou-Bonsour - migratiedeskundige (afkomstig uit Ghana)

Anthon Kaal - huisvestingsdeskundige


Raad van Advies en Overleg


Thomas Spijkerboer - hoogleraar migratierecht (voorzitter)

Jan Pronk - politicus/diplomaat

Coen Stork - diplomaat

Anthon van Kalmthout - hoogleraar vreemdelingenrecht

Huub Oosterhuis - dichter/theoloog

Marjan Sax - Filantropisch adviseuse

Iris van Domselaar - juriste/filosofe

Reacties

Reageren

Naam:
E-mail adres:
Reactie: