persbericht Diaconie Amsterdam | vluchtkerk

Vluchtkerk gaat door tot en met 1 juni

In een overleg met burgemeester Eberhard van der Laan is maandag jl. afgesproken dat het contract tussen de vluchtelingen en de eigenaar van de St. Jozefkerk zal worden verlengd tot 1 juni. De Diaconie van de Protestantse Kerk Amsterdam zal het verblijf tot die dag blijven faciliteren. Ze doet een beroep op haar achterban om de kosten hiervoor te helpen dragen. Direct na afloop van het overleg tekenden de partijen een vernieuwde overeenkomst.

Directeur Paul van Oosten geeft aan wat nog wel en wat niet meer kan worden gedaan in de weken die volgen. "Voorheen zorgden we voor veiligheid, beheer, gezondheid, de energienota en voedsel. Voor het eten en drinken en de energierekening kunnen de vluchtelingen nog steeds bij ons aankloppen. Voor het overige kijken we nu naar andere instanties en de gemeente. Vooral treinkaartjes voor advocaatbezoek en telefoonkaarten voor familiecontact blijven hard nodig."

Het vrijwilligersnetwerk rond de Vluchtkerk zit nu in een overgangsfase. "Een aantal vrijwilligers van het eerste uur geeft het stokje nu aan nieuwe krachten over. Als geheel gaat de steungroep minder doen, en komen steeds meer taken in handen van de vluchtelingen zelf te liggen. We hopen wel dat nieuwe vrijwilligers zich blijven aanmelden voor hand- en spandiensten in de kerk en bij acties, en dat er geld gedoneerd blijft worden. Zo voelen de bewoners dat ze er niet alleen voor staan."

In de komende weken gaat de gemeente in samenwerking met andere instanties individuele trajecten voor mogelijke noodopvang aanbieden. De Diaconie reageert voorzichtig positief. "We hebben de criteria om hiervoor in aanmerking te komen nog niet onder ogen gehad, maar waarderen de pogingen van de burgemeester om gehoor te geven aan de motie die hem heeft opgeroepen actief te zoeken naar opvang."

"We hebben als kerkelijke organisatie regelmatig bij de overheid aangedrongen op een andere benadering van deze mensen. Dat de burgemeester nu rechtstreeks met de vluchtelingen praat en hun behandelt als mensen waar je afspraken mee kunt maken lijkt ons echte winst. We zouden het waarderen als staatssecretaris Teeven aan dit voorbeeld een vervolg geeft. Alleen door persoonlijke aandacht en goede begeleiding kunnen mensen echte plannen voor hun toekomst gaan maken."

Reacties

Reageren

Naam:
E-mail adres:
Reactie: