Criteria rond aanbod burgemeester 'nog onduidelijk' | vluchtkerk

Vluchtkerkbewoners vragen om toelichting

In een brief, verzonden op woensdagavond 17 april 2013, antwoorden de Vluchtkerkbewoners op het aanbod van de burgemeester. Dat aanbod werd tijdens het overleg op maandagavond 15 april gedaan, en toegelicht in een brief die op woensdagmiddag 17 april in de Vluchtkerk bezorgd werd. Die brief is hier na te lezen.

Voordat de vluchtelingen besluiten of ze al dan niet ingaan op het aanbod van de burgemeester vragen ze hem om duidelijkheid. De Diaconie, de organisatie die de Vluchtkerk financieel en organisatorisch ondersteunt, roept de Burgemeester en zijn ambtenaren op de vragen mondeling te komen beantwoorden.

Een woordvoerder laat weten dat de Diaconie geen werk van de gemeente kan overnemen. 'De gemeente kan het verstrekken van deze informatie niet uitbesteden aan onze vrijwilligers. Ook als Diaconie kunnen we niet verder gaan dan de brief van de burgemeester doorgeven en verspreiden.'  De organisatie vraagt zich ook af waar de haast vandaan komt. 'We hebben net een nieuw contract gesloten, waarin is vastgelegd dat de Vluchtkerk tot 1 juni openblijft. NIet haast, maar zorgvuldigheid moet centraal staan. Daar hoort ook zorgvuldige, toereikende informatievoorziening bij.'

_________________________

Geachte heer Van der Laan,

We hebben vanmiddag uw brief in Franse en Engelse vertaling ontvangen. We willen u
allereerst hartelijk danken voor het gesprek en uw toezegging om ons te helpen.

De brief roept alleen een aantal vragen op. Voor ons is nog niet duidelijk wat de individuele
hulp die u aanbiedt precies inhoudt, en wie daarvoor in aanmerking komt. Sommige criteria zijn
onduidelijk, en de criteria die duidelijk zijn, zijn in onze beleving nogal strikt.

U stelt dat het aanbod alleen geldt voor de 129 bewoners die bij het aangaan van de
gebruiksovereenkomst in de kerk woonden. We weten niet waarom het aanbod beperkt is tot
deze groep. We weten niet waarop het aantal van 129 bewoners gebaseerd is en wie er precies
tot deze groep behoren.

Er zitten twee leden van onze groep nog in detentie na de ontruiming van Osdorp. Ook zij
hebben hulp en bemiddeling nodig. Horen zij nu wel of niet bij de 129 bewoners? Dit is niet
duidelijk.

We weten bovendien niet wat ‘meewerken aan een oplossing, ook als dat terugkeer inhoudt’ wil
zeggen. Betekent dit dat we op voorhand terugkeer zouden moeten accepteren als er naar het
oordeel van Vluchtelingenwerk geen andere perspectieven zijn?

Ook is niet duidelijk welk perspectief Vluchtelingenwerk in de reviews kan bieden. Naar ons
begrip werkt Vluchtelingenwerk voor de overheid en is het geen onafhankelijke organisatie. Kijkt
Vluchtelingenwerk alleen of wij nog asiel kunnen aanvragen, of ook of we wel of niet uitgezet
kunnen worden? Ook is het verloop van de gesprekken onduidelijk: we weten niet wie deze
gesprekken met ons zal voeren en wie daarbij aanwezig mag zijn.

Verder is uw aanbod van individuele hulp is onduidelijk: welke vorm van onderdak is mogelijk?
Alleen nachtopvang, of ook overdag? Is het mogelijk om onze actie voort te zetten als we
individueel opgevangen worden? Hoe kunnen we in ons levensonderhoud voorzien?

Het hulpaanbod is ook beperkt: u schrijft dat de GGD bepaalt of er sprake is van een
noodsituatie. Wij willen graag weten wat dit inhoudt; de noodsituatie is strikt geformuleerd en de
beoordeling is weer niet onafhankelijk.

Waarom is gekozen voor een beperkte inschrijvingsmogelijkheid buiten de kerk? U en
uw ambtenaren zijn altijd harte welkom geweest in de kerk. Onze registratie kan hier ook
plaatsvinden; de registratie voor de Vluchtkerk is ook in de kerk gebeurd.

De inschrijving van vrijdag komt ook erg snel; wij hebben de brief vandaag gehad en krijgen
uiteindelijk één dag om te besluiten of we wel of niet individuele hulp willen vragen. Dit is te kort
om raad te vragen aan onze advocaat.

Kortom, we hebben te weinig tijd en te weinig informatie om voor vrijdagmiddag te besluiten of
we individuele hulp willen vragen. We willen daarom graag meer informatie en tijd hebben om
ons te kunnen beraden.

We willen Vluchtelingenwerk vragen uit te leggen hoe de individuele gesprekken in hun werk
gaan, en met hen te overleggen over de beoordeling van onze casussen. We vragen u om
uitleg over de gang van zaken en de inhoud van het hulpaanbod; we nodigen u daarom uit om
volgende week informatie uit te wisselen met alle bewoners, in de kerk, zodat u het hulpaanbod
en de gesprekken ook goed kunt voorbereiden.

Met vriendelijke groet,

Adam Osman
Younis Amar
Bayissa Ayane
Reeda Sehla Betgo
Oumar Barete

Reacties

Reageren

Naam:
E-mail adres:
Reactie: