Structuur

Wij Zijn Hier bestaat uit zo’n 200 leden. De leden zijn uit allerlei verschillende landen afkomstig. Veel van de vluchtelingen komen uit Somalië, Sudan, Ethiopië en Eritrea, maar er zijn ook veel die uit verschillende Franstalige landen in West- en Midden-Afrika komen. Recentelijk hebben ook een aantal mensen uit Irak zich aangesloten en een aantal uit Noord –Afrikaanse landen.

De vier grootste groepen – De Somaliërs, de Soedanezen, de Ethiopiërs / Eritrea ‘s en de Francofone -  hebben een of twee representanten aangewezen. In dialoog met de achterban maakt deze groep van representanten belangrijke beslissingen die het collectief betreffen. Elke week vindt er een algemene vergadering plaats waarin  voorstellen worden besproken en beslissingen worden gecommuniceerd.

Er is een groep van supporters die in samenspraak met de groep van representanten de groep van vluchtelingen zo goed als mogelijk bijstaat.
Er zijn verschillende werkgroepen die vaak bestaan uit zowel leden van ‘Wij Zijn Hier’ als supporters.


De werkgroepen die in functie zijn:

• Financiën
• Onderdak
• Eten en benodigdheden
• Hygiëne
• Veiligheid
• Medische en psychologische support
• Begeleiding bij individuele procedures
• Detentie bezoek
• Externe Communicatie
• Interne Communicatie
• Activiteiten indoor

 

Werkgroep Financiën

‘Wij Zijn Hier’ heeft een rekening waarop ze donaties ontvangen. De groep van representanten bepaald waar het geld aan uit wordt gegeven met de restrictie dat het alleen uitgaven mag betreffen die de gehele groep aangaan.
 

 

Werkgroep Onderdak

Deze werkgroep zorgt dat de tijdelijke behuizing woonklaar wordt gemaakt, doet de onderhandelingen met de eigenaar, stelt huisregels en verzorgd het onderhoud en faciliteiten.
 

 

Werkgroep Eten en benodigdheden

Deze groep zoekt sponsoren en verzameld eten en andere benodigdheden.
 

 

Werkgroep Hygiëne

Deze werkgroep zorgt ervoor dat de randvoorwaarden worden gecreëerd om de noodzakelijke hygiëne te waarborgen.
 

 

Werkgroep Veiligheid

De werkgroep zorgt voor het deurbeleid en zorgt ervoor dat de huisregels worden nageleefd.
 

 

Werkgroep Medische en psychologische support

Deze werkgroep zorgt ervoor dat de leden van ‘Wij Zijn Hier’ de benodigde  fysieke en psychische gezondheidzorg ontvangen.
• Fysieke gezondheidszorg
• Psychische gezondheidszorg
 

 

Werkgroep Begeleiding bij individuele procedures

Deze werkgroep begeleid de individuele leden van  ‘Wij Zijn Hier’ met hun asielprocedures en bemiddelen tussen vluchteling, advocaat en de verschillende overheidsinstanties
 

 

Werkgroep Detentie bezoek

Deze werkgroep bezoekt de leden van ‘Wij Zijn Hier’ die in detentie zitten en zorgen ervoor dat de communicatie tussen hun en de groep continueert.
 

 

Werkgroep Externe communicatie

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de politieke lobby, de events, de perswoordvoering, de nieuwsverspreiding, de educatie en de acties.
• Politieke lobby
• Events
• Pers
• Website
• Social media
• Actie
 

 

Werkgroep interne communicatie

Deze werkgroep zorgt ervoor dat nieuws, voorstellen en beslissingen intern worden gecommuniceerd.
 

Activiteiten indoor

Deze werkgroep verzorgt workshops voor de leden van ‘Wij Zijn Hier’ binnenshuis.