Wij Zijn Hierfoto: Manette van Ingenegeren

Een probleem dat wordt ontkend, stopt daarbij niet te bestaan.
Wanneer iemand niet in zijn bestaan wordt erkend, betekend dat niet dat hij niet bestaat.

Wij zijn “Wij Zijn Hier” – een collectief van vluchtelingen van wie de asielaanvragen zijn afgewezen maar die niet in de mogelijkheid zijn om terug te keren naar het land van herkomst. Wij mogen hier niet zijn, maar kunnen ook nergens anders naar toe. We leven in een politiek een juridische vacuüm.

Met als doel ons probleem hoog op de politieke agenda te plaatsen, brengen wij het onzorgvuldige Nederlandse asielbeleid aan het licht door middel van protesten en campagnes. Politici en beleidsmakers worden door ons opgeroepen het migratiebeleid dusdanig te corrigeren dat wij en al die anderen die zich in een soortgelijke situatie bevinden, toegang krijgen tot de Nederlandse samenleving, zolang wij onuitzetbaar blijken.

Wij zijn een groep van tweehonderd vluchtelingen die hun thuisland hebben moeten verlaten op de vlucht voor oorlog, onderdrukking en honger. Wij hebben de Nederlandse asielprocedures doorlopen maar ons verzoek om bescherming is afgewezen. De Nederlandse overheid heeft ons geprobeerd te deporteren maar zijn daar niet in geslaagd. Wij worden of niet langer als burger van ons thuisland erkend, of ons thuisland verstrekt geen inreisvisum, of wij zijn te kwetsbaar, of onze terugkeer zal marteling of zelfs de dood als gevolg hebben.

In Nederland wordt ons bestaan structureel ontkend maar dit betekend niet dat wij niet bestaan. Wij Zijn Hier. Wij leven op straat of in tijdelijke opvanghuizen en zijn niet in de mogelijkheid een bestaan op te bouwen.

Iets meer dan een jaar geleden kwamen we als groep bijeen onder de naam ‘Wij Zijn Hier’. We besloten onszelf en ons probleem zichtbaar te maken en aandacht te vragen voor de situatie waarin we verkeren. We weigeren ons nog langer te voegen naar een rechteloos bestaan. We weigeren om ons nog langer te verschuilen. We weigeren om als slachtoffers door het leven te gaan.

Wij eisen dat er een structurele oplossing wordt geboden voor iedereen die zich in deze situatie bevindt.

Wij eisen dat ons bestaan wordt erkend en dat deze erkenning zich vertaald in beleid en wetgeving.

Wij Zijn Hier en wij zullen hier blijven. Doe met ons mee.