Word actief


Deze onderstaande structuren stammen uit de tijd dat de Vluchtkerk nog bestond en zijn niet meer actief. Inmiddels is de groep opgesplitst over verschillende locaties met eigen organisatiestructuren - vooral bepaald door de Vluchtelingen zelf. Wat er nodig en mogelijk is, hangt heel erg af van de situatie (is er een gebouw of staan de vluchtelingen weer op straat, wat gebeurt er op politiek vlak etc). Het beste is om gewoon eens langs te komen op een van de locaties. Voor meer informatie: facebook.com/WijZijnHier of wijzijnhiernl@gmail.com. 

Hoe kun je helpen:

Als de zaak van ‘Wij Zijn Hier’ je aan het hart gaat en je bent in de mogelijkheid om structureel ondersteuning te bieden. Dan kun je je aanmelden voor één van de werkgroepen en dan kunnen we samen onderzoeken welke taken er nog vervuld moeten worden en welke taken jou op het lijf geschreven zijn!
Meld je aan door een email te sturen naar:wijzijnhiernl@gmail.com
 

De werkgroepen die in functie zijn:

• Financiën
• Onderdak
• Eten en benodigdheden
• Hygiëne
• Veiligheid
• Medische en psychologische support
• Begeleiding bij individuele procedures
• Detentie bezoek
• Externe Communicatie
• Interne Communicatie
• Activiteiten indoor
 

Werkgroep Financiën

‘Wij Zijn Hier’ heeft een rekening waarop ze donaties ontvangen. De groep van representanten bepaald waar het geld aan uit wordt gegeven met de restrictie dat het alleen uitgaven mag betreffen die de gehele groep aangaan.
 

Werkgroep Onderdak

Deze werkgroep zorgt dat de tijdelijke behuizing woonklaar wordt gemaakt, doet de onderhandelingen met de eigenaar, stelt huisregels en verzorgd het onderhoud en faciliteiten.
 

Werkgroep Eten en benodigdheden

Deze groep zoekt sponsoren en verzameld eten en andere benodigdheden.
 

Werkgroep Hygiëne

Deze werkgroep zorgt ervoor dat de randvoorwaarden worden gecreëerd om de noodzakelijke hygiëne te waarborgen.
 

Werkgroep Veiligheid

De werkgroep zorgt voor het deurbeleid en zorgt ervoor dat de huisregels worden nageleefd.
 

Werkgroep Medische en psychologische support

Deze werkgroep zorgt ervoor dat de leden van ‘Wij Zijn Hier’ de benodigde  fysieke en psychische gezondheidzorg ontvangen.
• Fysieke gezondheidszorg
• Psychische gezondheidszorg:
 

Werkgroep Begeleiding bij individuele procedures

Deze werkgroep begeleid de individuele leden van  ‘Wij Zijn Hier’ met hun asielprocedures en bemiddelen tussen vluchteling, advocaat en de verschillende overheidsinstanties:
 

Werkgroep Detentie bezoek

Deze werkgroep bezoekt de leden van ‘Wij Zijn Hier’ die in detentie zitten en zorgen ervoor dat de communicatie tussen hun en de groep continueert.
 

Werkgroep Externe communicatie

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de politieke lobby, de events, de perswoordvoering, de nieuwsverspreiding, de educatie en de acties.
• Politieke lobby
• Events
• Pers
• Website
• Social media
• Actie
 

Werkgroep interne communicatie

Deze werkgroep zorgt ervoor dat nieuws, voorstellen en beslissingen intern worden gecommuniceerd.
 

Activiteiten indoor

Deze werkgroep verzorgt workshops voor de leden van ‘Wij Zijn Hier’ binnenshuis.